Waterverdeelsystemen

In het project F2AGRI  worden een vijftal waterverdeelsystemen gebruikt voor de realisatie van technische maatregelen nodig om het hergebruik van industrieel effluent (gezuiverd afvalwater) in de land- en tuinbouw mogelijk te maken:​

Bavaria gebruikt jaarlijks 2,5 miljoen m³ grondwater voor het brouwen van bier. Hiervan wordt jaarlijks 1,5 miljoen m³ geloosd op de Goorloop en afgevoerd uit de regio. Om een verdere verdroging van de regio tegen te gaan, zal het water niet langer uitsluitend op de Goorloop worden geloosd maar ook op andere waterlopen rondom Bavaria zodat het water meer lokaal wordt gehouden en kan worden aangewend door de lokale landbouwers. 

Er zal voortaan 500 000 m³/j effluent worden geloosd op het Wilhelminakanaal. Daartoe zal het water via een vijzel na de waterzuivering worden omhoog gebracht en vervolgens via een buisleiding tot aan het Wilhelminakanaal worden gebracht. Tussen de sluizen ‘Haghorst’, ‘Beek en Donk’ en ‘Helmond’ zullen de landbouwers water kunnen afnemen van het Wilhelminakanaal. Dit water kan door de landbouwers worden gebruikt voor beregening of infiltratie in bestaande sloten. Het totaal volume water dat kan worden afgenomen, kan niet meer zijn dat het volume dat Bavaria heeft geloosd in het Wilhelminakanaal.

Meer info: afbeeldingen

Bavaria gebruikt jaarlijks 2,5 miljoen m³ grondwater voor het brouwen van bier. Hiervan wordt jaarlijks 1,5 miljoen m³ geloosd op de Goorloop en afgevoerd uit de regio. Om een verdere verdroging van de regio tegen te gaan, zal het water niet langer uitsluitend op de Goorloop worden geloosd maar ook op andere waterlopen rondom Bavaria zodat het water meer lokaal wordt gehouden en kan worden aangewend door de lokale landbouwers. 

De bestaande lozing van het effluent op de Goorloop zal worden teruggebracht van 1,5 miljoen m³/j naar 375 000 m³/j. Bovendien zullen landbouwers via verschillende afnamepunten voortaan water kunnen afnemen van de Goorloop voor beregening of infiltratie in bestaande sloten. Het totaal volume water dat kan worden afgenomen, kan niet meer zijn dat het volume dat Bavaria heeft geloosd in de Goorloop.

Meer info: afbeeldingen

Bavaria gebruikt jaarlijks 2,5 miljoen m³ grondwater voor het brouwen van bier. Hiervan wordt jaarlijks 1,5 miljoen m³ geloosd op de Goorloop en afgevoerd uit de regio. Om een verdere verdroging van de regio tegen te gaan, zal het water niet langer uitsluitend op de Goorloop worden geloosd maar ook op andere waterlopen rondom Bavaria zodat het water meer lokaal wordt gehouden en kan worden aangewend door de lokale landbouwers. 

Bijkomend zal in de bodem peilgestuurde drainage worden aangelegd. Het effluent van Bavaria zal via een vijzel worden omhoog gebracht en vervolgens via een buisleiding in de drainagebuizen worden ingelaten. Via deze ‘subirrigatie’ zal de grondwaterstand op peil worden gehouden en kunnen de planten het water via capillaire krachten opnemen. Op termijn zal 250 000 m³/j effluent op deze manier worden ingelaten. Voorlopig loopt een experiment rond subirrigatie over 10 ha en wordt hierbij 50 000 m³/j effluent in de bodem verspreid. 

Meer info: afbeeldingen

Bavaria gebruikt jaarlijks 2,5 miljoen m³ grondwater voor het brouwen van bier. Hiervan wordt jaarlijks 1,5 miljoen m³ geloosd op de Goorloop en afgevoerd uit de regio. Om een verdere verdroging van de regio tegen te gaan, zal het water niet langer uitsluitend op de Goorloop worden geloosd maar ook op andere waterlopen rondom Bavaria zodat het water meer lokaal wordt gehouden en kan worden aangewend door de lokale landbouwers. 

In de noordelijke richting van Bavaria zal een sloot worden verlengd. De  bomen zijn inmiddels  gerooid en er is een duiker aanwezig  zodat het water onder de weg door verder kan. Het overtollige water van de Bavaria-vijvers stroomt af in de sloot. Door verlenging van de sloot kan het water in een verdrogingsgebied worden geïnfiltreerd. Bavaria zal jaarlijks 100 000 m³ op de sloot lozen. 

Meer info: afbeeldingen

Ardo gebruikt jaarlijks 600 000 m³ water voor de verwerking van groenten. Hiervan wordt jaarlijks 300 000 m³ geloosd op de Veldbeek. Momenteel gebruiken landbouwers voornamelijk oppervlaktewater voor de irrigatie van vollegrondsgroenten. Landbouwers met akkers aanpalend aan een waterloop plaatsen een haspel in het oppervlaktewater en pompen het water rechtstreeks op de akkers. Landbouwers die geen toegang hebben tot een waterloop, halen oppervlaktewater met een mestkar. Landbouwers rijden soms in een straal van meer dan 10 km om water uit een kanaal of spaarbekken op te pompen. Dit transport van water over de weg is tijdrovend voor de landbouwers die tijdens droge periodes moeten aanschuiven om water op te pompen en hinderlijk voor de omgeving in functie van lawaai en bermbeschadiging. 

Rondom Ardo zal een ondergronds leidingnetwerk op hoge druk worden aangelegd over een landbouwareaal van 670 ha. Het effluent van Ardo zal in een bufferbekken van 110 000 m³ worden gestockeerd tot er waterbehoefte is voor de planten. Het leidingnetwerk beslaat momenteel 32 km maar zal verder worden geoptimaliseerd in functie van de deelnemende landbouwers. Dit netwerk zal worden opgedeeld in verschillende blokken zodat er gelijktijdig in de verschillende blokken kan worden geïrrigeerd. 

Meer info: afbeeldingen