Ondergronds irrigatienetwerk in Vlaanderen krijgt vorm

In het Vlaamse luik van het project zal het gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo in een bufferbekken worden gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk naar omliggende landbouwpercelen in Ardooie worden gepompt om te irrigeren. De intekenronde is ondertussen achter de rug en finaal zullen 48 landbouwers deelnemen voor de beregening van 503 ha. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het technisch ontwerp van het leidingnetwerk: dit netwerk zal onder hoge druk opereren (8 bar bij afname), zal ca. 32 km lang zijn en zal 144 ondergrondse hydranten bevatten. Via een standpijp met ingebouwde debietmeter zullen de landbouwers de koppeling kunnen maken met hun beregeningshaspel.

Ondergronds irrigatienetwerk in Vlaanderen krijgt vorm