F2AGRI opent 2x zijn deuren

F2AGRI opent 2x zijn deuren

F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’. In het F2AGRI project wordt gezuiverd afvalwater vanuit de industrie ter beschikking gesteld voor irrigatie in de land- en tuinbouw. In Nederland wordt het gezuiverd afvalwater van Bavaria via subirrigatie verdeeld, in Vlaanderen wordt het gezuiverd afvalwater van Ardo in een bekken gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk verdeeld.

Op 11 juni en 13 juni zet F2AGRI zijn deuren wagenwijd open in respectievelijk Nederland en Vlaanderen. Via verschillende lezingen zal u vernemen welke hindernissen dienden te worden genomen en welke successen konden worden geboekt. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan het desbetreffende waterverdeelsysteem.

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht. Meer info over het dagprogramma en het inschrijvingsformulier kan u hieronder terugvinden.  

 

11 juni 2019: Programma Nederland

Locatie: Kees Huijbers, Olen 50, 5674 PJ  Nuenen

09u30 Ontvangst koffie/thee
10u00 Waterhergebruik & Duurzaamheidsaanpak (Marthijn Junggeburth, Swinkels Family Brewers)
10u30 Gastspreker Johan Raap - Hergebruik in breder perspectief
11u15 Techniek en Resultaten subirrigatie (Bart Bardoel, ZLTO)
11u30 Effluenthergebruik in Vlaanderen: het technische en wettelijke kader voor de samenwerking tussen Ardo en INERO CVBA (Ignace Kint, Ardo)
12u00 Lunch
13u00 Veldbezoek/toelichting Subirrigatie (Kees Huijbers)
14u30 Afsluiting

*Johan Raap is lector Bio Based Economy bij Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch. Sinds 2008 is hij in dienst bij Royal Cosun waar hij werkt op het gebied van milieu- en biomassatechnologie. Hij doet onderzoek naar bestaande en nieuwe technologieën en adviseert de productielocaties. Vanaf maart 2019 is Johan Raap lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas.

 

REGISTER VOOR EVENT NEDERLAND

 

13 juni 2019: Programma België

Locatie: Ardo, Wezestraat 61, 8850 Ardooie

09u30 Ontvangst koffie/thee
10u00 Waterhergebruik via 24 km ondergrondse leidingen (Ignace Kint – investment manager Ardo)
10u15 Wettelijke voorwaarden voor het aanwenden van industrieel effluent als irrigatiewater (Charlotte Boeckaert – project coördinator Vlakwa/VITO)
10u30 Waterverdeling en prijszetting binnen de landbouwerscoöperatie INERO CVBA (Marc Vandeputte – voorzitter INERO CVBA)
10u45 Ontwikkelen en gebruik van een irrigatieapplicatie (Dominique Huits – Inagro vzw)
11u00 Hergebruik van gezuiverd afvalwater – Vlaamse context (Adelheid Vanhille – Vlaamse Milieumaatschappij)
11u30 Effluenthergebruik in Nederland: het technische en wettelijke kader voor het toepassen van subirrigatie (Bart Bardoel – projectleider Bodem & Water ZLTO)
12u00 Lunch
13u00 Bezoek bufferbekken Ardo en pomhuis INERO CVBA
14u00 Einde

 

REGISTER VOOR EVENT BELGIE