Bouwwerken vanaf november

Het projectteam ontving reeds een MER ontheffing en een grondstofverklaring. Na aflevering van het technisch plan zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd met de ambitie om in de loop van november te kunnen starten met de effectieve bouwwerken. Dit omhelst het aanleggen van een bufferbekken met folie, een pomphuis en de eerste fase van het ondergronds leidingnetwerk. Ondertussen werd ook vorm gegeven aan de oprichting van een coöperatie. Deze zal de deelnemende landbouwers verenigen en de aansturing van het irrigatienetwerk behartigen. De statuten werden uitvoerig besproken op de voorbije infovergadering (zie foto). Tevens werd de Raad van Bestuur verkozen waarmee de coöperatie in augustus effectief zal worden opgericht.

Bouwwerken infovergadering
De toekomstige leden van de coöperatie vergaderen over de bouwplannen.