Alternatieve waterbronnen voor duurzame landbouw - Interregproject F2AGRI

De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014 -2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Binnen het Interreg V programma Vlaanderen - Nederland werd door een partnerschap tussen Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlands provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

 

F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’ en beoogt technische maatregelen te realiseren nodig om hergebruik van industrieel effluent (gezuiverd afvalwater) in de land- en tuinbouw mogelijk te maken. Dit project zal bijdragen aan duurzaam watergebruik met concrete acties om verdere verdroging tegen te gaan. Zo wordt op een vernieuwende wijze geanticipeerd tegen de klimaatsverandering en zal de land- en tuinbouwsector veerkrachtig worden voor toekomstige wateruitdagingen.

Voor meer info, contacteer Charlotte Boeckaert