F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’ en beoogt technische maatregelen te realiseren nodig om hergebruik van industrieel effluent (gezuiverd afvalwater) in de land- en tuinbouw mogelijk te maken.

Dit project zal bijdragen aan duurzaam watergebruik met concrete acties om verdere verdroging tegen te gaan. Zo wordt op een vernieuwende wijze geanticipeerd tegen de klimaatsverandering en zal de land- en tuinbouwsector veerkrachtig worden voor toekomstige wateruitdagingen.

 

Voor meer info, contacteer Charlotte Boeckaert